پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی را اعلام کرد

Posted by

لاله اسکندری مهمان سرخط می شود

پلیس لندن اعلام کرد که عامل حمله تروریستی دیروز این شهر فردی انگلیسی 52 ساله به نام خالد مسعود است.

لاله اسکندری مهمان سرخط می شود