ته سیگار راننده ۳ نفر را راهی بیمارستان کرد!

Posted by

قیمت گوشت مرغ منجمد کاهش یافت؟

به گزارش مهر، ظهر امروز شنبه راننده سیگاری با پرتاب ته سیگار به بیرون، کنترل خودرو تیبا را از دست داد و این خودرو در هشت کیلومتری جاده اهر به تبریز واژگون شد.

بر اثر واژگونی خودروی تیبا سه نفر از سرنشینان این خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

قیمت گوشت مرغ منجمد کاهش یافت؟