عربستان در معرض باج‌خواهی دوجانبه آمریکا قرار دارد

Posted by

قیمت مرغ در تعطیلات پَرکشید

روزنامه رای الیوم با اشاره به قانون جاستا و همچنین حمایت واشنگتن از عربستان در ازای سرمایه‌گذاری در آمریکا نوشت ریاض در در معرض باج‌خواهی دوجانبه قرار دارد.

قیمت مرغ در تعطیلات پَرکشید