میزان محبوبیت ترامپ در بین فوتبال دوستان

Posted by

قیمت خودروهای چینی در بازار

معتبرترین نشریه ورزشی استرالیا از رسیدن محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نزدیک صفر در بین جامعه فوتبال دوستان جهان خبر داد.

قیمت خودروهای چینی در بازار