غایبان اصلی پرسپولیس در بازی با لخویا

Posted by

قیت خودروهای داخلی در 29 اردیبهشت 96

اگر به ترکیب اصلی پرسپولیس برای این دیدار توجه کنیم شاید نقصانی در نفرات نبینیم اما باید یادمان باشد که نفرات اصلی و تأثیرگذار در این دیدار تماشاگران هستند که غیبت آن‌ها بیشترین ضرر را به سرخ‌پوشان خواهد زد.

قیت خودروهای داخلی در 29 اردیبهشت 96