تابلوی قتل اردوغان در سوئیس+عکس

Posted by

قوانین جدید در فوتبال در راه است/اضافه شدن کارت نارنجی+عکس

در تظاهرات اخیر کردها در شهر برن پایتخت سوئیس، تابلوی بزرگی از عکس اردوغان و اسلحه کلت در کنار سر او در دست داشتند. بر روی این تابلو نوشته شده بود: اردوغان را با اسلحه اش بکشید.

قوانین جدید در فوتبال در راه است/اضافه شدن کارت نارنجی+عکس