تاکید بر نقش روزافزون نوشیدنیها در سلامت جامعه

Posted by

قدوسی: سرمربی جدید نفت ایرانی خواهد بود

نخستین پایگاه تخصصی صنعت نوشیدنی کشور با هدف ارایه اطلاعات در جهت تضمین سلامت جامعه آغاز به کار کرد.

قدوسی: سرمربی جدید نفت ایرانی خواهد بود