روزهای سخت آجرلو در تراکتورسازی

Posted by

قانونی شدن تجارت تریاک در افغانستان قابلیت اجرایی ندارد

بدهی‌های باشگاه تراکتورسازی به برخی از آژانس‌های مسافرتی، هتل و برخی دیگر از بدهی‌های این تیم که از سال‌های پیش انباشته شده، باعث شده این تیم وضعیت چندان جالبی نداشته باشد و مصطفی آجورلو، مدیرعامل این باشگاه روزهای سختی را سپری کند.

قانونی شدن تجارت تریاک در افغانستان قابلیت اجرایی ندارد