محاکمه دوجوان 24 و 25 ساله مسافرکش به اتهام ربودن و تجاوز به دختران

Posted by

قاتل جوان 22 ساله: هرجا پسری را با دختری ببینم می کشمش

ایران نوشت: اوایل اردیبهشت امسال زن جوانی با مراجعه به اداره پلیس ضمن طرح شکایتی گفت: «ساعتی پیش که سوار یک پراید سفید رنگ بودم در بین راه متوجه شدم راننده جوان و دوست همراهش قصد تعرض به من را دارند. برای آنکه بتوانم از چنگ‌شان نجات پیدا کنم شماره تلفن‌شان را گرفتم و سعی کردم به ظاهر با آنها دوست شوم و بدین‌ترتیب پس از طی مسافتی بالاخره از خودرو آنها پیاده شدم.»

پس از این شکایت، مأموران اداره آگاهی با راهنمایی زن جوان به چهره‌نگاری از دو جوان شیطان صفت پرداختند و پس از شناسایی‌شان متوجه شدند چند روز قبل دختر جوانی از سوی این دو تبهکار مورد آزار و اذیت شیطانی قرار گرفته است.بنابراین با توجه به اینکه شماره تماس یکی از پسران در اختیار زن جوان بود، کارآگاهان موفق به ردیابی ودستگیری هر دو متهم شدند.شاهین -25 ساله- و محمد -24 ساله- صبح دیروز از زندان به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافتند و دادگاه به ریاست قاضی اصغرزاده و با حضور قاضی توکلی –مستشار- به محاکمه آنها پرداخت.

در ابتدای جلسه مریم میر فروغی، نماینده دادستان هر دو متهم را به اتهام شرکت در آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و سرقت مجرم معرفی کرد و از قضات دادگاه خواستار مجازات آنها شد.آنگاه هر دو متهم به طور جداگانه و غیر علنی محاکمه شدند.

آنها در آخرین دفاع به آزار و اذیت دو زن اعتراف کردند. در پایان جلسه قضات شعبه هشتم برای صدور رأی وارد شور شدند.

قاتل جوان 22 ساله: هرجا پسری را با دختری ببینم می کشمش