مهاجم سابق استقلال: اسطوره ام دایی است

Posted by

فیلترینگ علیه رسانه های جبهه مقاومت/ اینستاگرام نجباء فیلتر شد

محمد قاضی گفت: علی دایی اسطوره ام محسوب می شود و خدا به من لطف داشته که 2 سالی است، با افتخار شاگرد وی هستم.

فیلترینگ علیه رسانه های جبهه مقاومت/ اینستاگرام نجباء فیلتر شد