کشف ارتباط از دست دادن حس بویایی و مرگ زودهنگام

Posted by

فوساتی: هالیوود به هنرنمایی کی روش نیاز دارد

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد از بین رفتن حس بویایی در دهه ۴۰ و ۵۰ زندگی با مرگ زودهنگام مرتبط است.

به گزارش مهر، محققان سوئدی با مطالعه بر روی افراد بزرگسال ۴۰ تا ۹۰ سال و پیگیری وضعیت آنها تا مدت ۱۰ سال دریافتند حس بویایی ضعیف با افزایش ریسک مرگ ارتباط دارد.

در طول این مطالعه، ۴۱۱ نفر از ۱۷۷۴ شرکت کننده (۲۳ درصد) فوت کردند.

محققان دریافتند حس بویایی ضعیف در افراد میانسال و بالاتر با افزایش ۲۰ دصدی ریسک مرگ در طول مدت ۱۰ سال بعد مرتبط است.

جوناس اولوفسو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه استکهلم، در این باره می گوید: «به نظر می رسد حس بویایی می تواند شاخص خوبی برای تعیین سن سلامت مغز با افزیاش سن باشد.»

فوساتی: هالیوود به هنرنمایی کی روش نیاز دارد