مصرف میوه و سبزی موجب کاهش مرگ قلبی می شود

Posted by

فواید سویا برای بازماندگان سرطان سینه

الزام مردم جهان به مصرف بیشتر میوه و سبزیجات می تواند به شکل قابل توجهی موجب کاهش ناتوانی و مرگ زودهنگام ناشی از بیماری قلبی شود.

به گزارش مهر، در این مطالعه محققان دانشگاه واشنگتن در سیاتل داده ها و مطالعات قبلی را برای تعیین تاثیر مصرف میوه و سبزیجات بر «ناتوانی ناشی از بیماری قلبی در طول سال های عمر» (DALY) در ۱۹۵ کشور بررسی کردند. هر DALY معادل یک سال از دست رفته از سال های سالم بودن عمر است.

یافته ها نشان داد مصرف کم میوه منجر به ۵۷ میلیون DALY و مصرف کم سبزیجات بیش از ۴۴ میلیون DALY را دربر خواهد داشت. DALY معیاری برای اندازه گیری بار تحمیلی ناشی از بیماری است که براساس سال های از دست رفته ناشی از بیماری، ناتوانی یا مرگ زودهنگام محاسبه می شود.

محققان دریافتند بار ناشی از بیماری قلبی مرتبط با مصرف محدود میوه در روآندا (۵ درصد) کمترین و در ن (۲۳ درصد) بالاترین میزان بود. بار ناشی از بیماری قلبی مرتبط با مصرف میوه سبزیجات در کره جنوبی (۶ درصد) کمترین و در مغولستان (بالغ بر ۱۹ درصد) بیشترین بود.

به گفته محققان، کشورهای ثروتمند دارای کمترین بار ناشی از بیماری قلبی در رابطه با مصرف کم میوه و سبزیجات بودند.

پاتریک سر، عضو تیم پژوهش، در این باره می گوید: «تلاش برای افزایش مصرف میوه و سبزیجات توسط مردم می تواند منجر به حفظ میلیون ها سال از عمر سالم افراد در جهان شود.»

فواید سویا برای بازماندگان سرطان سینه