تروریسم معظل بزرگی در منطقه است

Posted by

فشار تل آویو بر آلمان بخاطر دیدار با مقام ایرانی

رئیس جمهور گفت: کشورهای منطقه نیاز به همفکری و رایزنی بیشتر برای حل و فصل و مهار بحران های منطقه ای دارند و ما حاضریم در این عرصه همکاری کنیم.

فشار تل آویو بر آلمان بخاطر دیدار با مقام ایرانی