هرچه بیشتر بگذرد تبعات لغو تحریم‌ها موجب تقویت ایران می شود

Posted by

فرانسه خواستار کاهش تنش‌ها میان اروپا و ترکیه شد

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر از رئیس جمهور این کشور خواست توافق اتمی با ایران را که تابستان سال 2015 منعقد شد فوری پاره کند. وی در ادامه افزود: هرچه بیشتر بگذرد تبعات لغو تحریم‌ها موجب تقویت ایران شده و برنامه‌های موشکی و اتمی ایران می‌تواند بدون هیچ محدودیتی ادامه یابد.

فرانسه خواستار کاهش تنش‌ها میان اروپا و ترکیه شد