سرمایه‌گذاری جدید آقای بازیگر

Posted by

فرار 300خانوده سرکرده های داعش از شهر رقه

بازیگر سرشناس با اعلام اینکه آینده بر غذاهای دریایی متمرکز است، می‌خواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

فرار 300خانوده سرکرده های داعش از شهر رقه