بازداشتی‌های مرتبط با انفجار منچستر به ۱۴ نفر رسید

Posted by

فتوای عجیب و خنده دار مفتی مصری درباره روزه فقرا!

بنا بر اعلام پلیس انگلستان، تاکنون دستکم ۱۴ نفر در ارتباط با حمله تروریستی هفته گذشته در منچستر بازداشت شده‌اند.

فتوای عجیب و خنده دار مفتی مصری درباره روزه فقرا!