درآمد نجومی کلش‌آو‌کلنز در ایران!

Posted by

عیدی طارمی به هواداران/پرسپولیس بُرد

فیروزآبادی گفت: 5 درصد بازار بازی کشور تنها در اختیار ماست و پیش‌بینی می‌شود در ایران 200 میلیارد تومان مربوط به بازار “گیم” باشد، به‌عنوان نمونه بازی کلش آو کلنز بر اساس گزارش‌های دریافت شده 120 میلیارد تومان در سال درآمد داشته است که تصمیم بر کاهش سرعت و ایجاد محدودیت برای چند روز در مورد این بازی گرفتیم.

عیدی طارمی به هواداران/پرسپولیس بُرد