مهمترین مسئله‌ای است که آموزش‌وپرورش در بحث آموزش قرآن با آن مواجه است

Posted by

عوامل فروپاشی نظام های بانکی/ پیشخوان

پژمانفر گفت: تا زمانی که نظام آموزشی کشور فضا و تب کنکور را برای دانش‌آموزان ترسیم می‌کند، قرآن در زندگی او نقشی نخواهد داشت، همچنین در فضای بیرون از آموزش‌وپرورش نتوانستیم جذابیتی را برای آموزش قرآن ایجاد کنیم و نگاه دست دومی به بحث‌های قرآنی و اولویت ندادن به این موضوع مهمترین مسئله‌ای است که آموزش‌وپرورش در بحث آموزش قرآن با آن مواجه است.

عوامل فروپاشی نظام های بانکی/ پیشخوان