ارزانترین شهرهای جهان برای سفر کدامند؟

Posted by

عصر امروز حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری واریز شد

موسسه تحقیقات گردشگری “تریپ ادوایزر” در گزارشی به معرفی ارزانترین مقاصد گردشگری جهان پرداخت. بر این اساس با احتساب ارزش رو به کاهش پوند انگلیس پس از برکسیت، هر شهروند انگلیسی می تواند با 1000 پوند در یکی از 10 شهر معرفی شده، تعطیلات طولانی مدتی را بگذراند.

عصر امروز حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری واریز شد