لاریجانی گزینه فراکسیون مستقلان ولایی برای ریاست مجلس

Posted by

عرضه گوشت وارداتی به منظور تنظیم بازار

فراکسیون مستقلان ولایی مجلس امروز در نشست فوق‌العاده خود علی لاریجانی را به عنوان گزینه ریاست مجلس و هادی قوامی را به عنوان گزینه نایب رئیسی برگزیدند.

عرضه گوشت وارداتی به منظور تنظیم بازار