آمانو برای سومین بار مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی شد

Posted by

طرح انحرافی آشتی ملی از سوی برخی افراد معنا ندارد

اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس را برای سومین بار به مدیرکلی این نهاد منصوب کردند. گفتنی است، این دیپلمات ۶۹ ساله ژاپنی از سال ۲۰۰۹ تا کنون مدیرکل این نهاد بوده است.

طرح انحرافی آشتی ملی از سوی برخی افراد معنا ندارد