عربستان استقلال خود را زیر پای ترامپ فرش کرد

Posted by

طراحی اپلیکیشنی به منظور دریافت سوابق بیمه از طریق تلفن همراه

یک نویسنده قطری با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به عادل الجبیر وزیرامور خارجه سعودی تاکید کرد که هیات حاکمه عربستان سعودی استقلال کشورشان را زیر پای ترامپ فرش کردند.

طراحی اپلیکیشنی به منظور دریافت سوابق بیمه از طریق تلفن همراه