نکاتى در باب تاکتیک مهم آتش‌ به‌‌ اختیار

Posted by

طالب‌لو اولین خرید نفت؟

رهبرى در طول سالیان گذشته بارها و بارها از مردمى کردن فرهنگ و حضور مردم در دفاع از نظام و گفتمان انقلاب اسلامى صحبت کرده بودند، به نظر مى‌رسد که این بیان رهبرى (آتش به‌اختیار) رابطه‌اى جدى با آن دغدغه و توصیه ایشان دارد.

طالب‌لو اولین خرید نفت؟