هواداران پرسپولیس نگران نقل و انتقالات ستارگان این تیم هستند

Posted by

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به صورت رسمی افتتاح شد

هواداران پرسپولیس نگران هستند اتفاقی که برای کاوه رضایی در استقلال رخ داد برای ستارگان این تیم هم تکرار شود.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به صورت رسمی افتتاح شد