هنگامی که شیطان ذوب می شود!

Posted by

شگردی جالب برای از بین بردن جوش‌های صورت

امام باقر علیه السلام در حدیثی کیفیت ذوب (آب شدن) شیطان را بیان فرمودند.

شگردی جالب برای از بین بردن جوش‌های صورت