آلزایمر را به راحتی درمان کنید

Posted by

شکم تان را با این راه های ساده کوچک کنید

سیده ملیحه حسینی خاطرنشان کرد: پودر گل‌سرخ یا گل‌محمدی کشف تازه‌ای برای بیماری آلزایمر است که به محض مشاهده علایم موفق این پودر را در ماست و غذاها مخلوط کرده و استفاده شود.

شکم تان را با این راه های ساده کوچک کنید