گزارش تمرین آبی پوشان پایتخت

Posted by

شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی

پیش از شروع تمرین بازیکنان به سمت بهتاش فریبا، مدیر فنی استقلال رفتند تا سال نو را به او تبریک بگویند. فریبا در تمرین روز گذشته آبی‌پوشان غایب بود.

شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی