تاکید بر رسیدگی به وضعیت نگرانکننده کولبرها

Posted by

شورای عالی کار به نتیجه نرسید

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی وضعیت گزارش هیئت حقیقت‌یاب بررسی مشکلات کولبران در نشست امروز این کمیسیون خبر داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: در پایان جلسه، قرار شد سفر هیئتی از کمیسیون به تاجیکستان جهت ابلاغ پیام رئیس مجلس برنامه ریزی شود.

شورای عالی کار به نتیجه نرسید