تحریم‌ها علیه روسیه به مدت شش ماه تمدید شد

Posted by

شعار علیه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه اشخاص و شرکت‌های روسی را به مدت شش ماه یعنی تا 15 سپتامبر تمدید کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: «ارزیابی اوضاع، تغییر رژیم تحریم ها را توجیه نمی کند.»­

شعار علیه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی