شرکت چینی ناقض تحریم‌های ایران بیش از 800 میلیون دلار جریمه شد

Posted by

سینمای کودک و نوجوان فیلمنامه های جذاب نیاز دارد

یکی از بزرگترین شرکت‌های تجهیزات ارتباطی چین با پرداخت بیش از 800 میلیون دلار به مقام‌های آمریکایی برای حل و فصل ادعاها پیرامون نقض ادعایی تحریم‌های ضد ایرانی موافقت کرده است. رویترز در گزارشی سال گذشته مدعی شده بود شرکت چینی با شرکت مخابرات ایران قراردادی برای فروش تجهیزات پیشرفته مخابراتی بسته بود.

سینمای کودک و نوجوان فیلمنامه های جذاب نیاز دارد