تعاونی اعتبار ثامن الحجج منحل شد

Posted by

سیا از گوشی‌های اپل و سامسونگ جاسوسی می کند

بانک مرکزی از انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج و تشکیل هیئت تصفیه خبرداد.

سیا از گوشی‌های اپل و سامسونگ جاسوسی می کند