حال بدلکار پایتخت مساعد است

Posted by

سوارکاری سردار سلیمانی

پس از حادثه‌ای که سر صحنه تصویربراری برای بدلکار سریال «پایتخت ۵» به وجود آمد، حال او بهبود یافته است.

به گزارش ایسنا، امیر حسین خنجری، بدلکار سریال «پایتخت ۵» که ششم خرداد سر صحنه تصویربرداری یکی از سکانس‌های سریال  دچار آسیب از ناحیه جمجمه شده بود، هم‌اکنون بهبود یافته است. امیر حسین خنجری همان روز  به بیمارستانی در بابل منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

سریال «پایتخت ۵» این روزها در منظقه شیرگاه مازندران در حال تصویربرداری است. زمان قطعی پخش این سریال هنوز مشخص نشده است.

سوارکاری سردار سلیمانی