دورهمی تا پایان سال در شبکه نسیم تولید و پخش خواهد شد

Posted by

سناتور دموکرات: ترامپ به دستاوردهای اوباما حسادت می‌کند

قائم مقام سیما گفت که برنامه دورهمی تا پایان سال جاری ، در شبکه نسیم تولید و پخش خواهد شد.

سناتور دموکرات: ترامپ به دستاوردهای اوباما حسادت می‌کند