تحلیل رسانه عربی از گسترش نفوذ ایران در منطقه

Posted by

سلفی «یوسف تیموری» در مراسم عروسی

یک رسانه عربی در گزارشی نوشت: ایران در زمینه‌های مختلفی پیشرفت کرده و نفوذ خود را در منطقه و جهان گسترش داد.

سلفی «یوسف تیموری» در مراسم عروسی