هزاران معترض کره جنوبی: موشک تاد خیر، ترامپ خیر

Posted by

سرمربی نفت تهران به زودی معرفی خواهد شد

هزاران معترض کره جنوبی در پایتخت این کشور علیه رئیس جمهور آمریکا و استقرار موشک‌های «تاد» شعار سر دادند.

سرمربی نفت تهران به زودی معرفی خواهد شد