فرآیند انتقال قدرت بعد از انتخابات/ فیلم

Posted by

سردار حسین اردستانی درگذشت

رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف، طبق آئین‌نامه دو هفته زمان دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

سردار حسین اردستانی درگذشت