عسگر اولادی: کاهش تورم را در مورد گرانی کالاها قبول ندارم

Posted by

ستاره برزیلی از فوتسال خداحافظی کرد

عسگر‌اولادی با اشاره به اینکه تورم در بخش کالاهای مصرفی و ضروری مردم کم نشده است، گفت: با توجه به میزان تولید نفت و خودرو تورم به 8 درصد کاهش یافته است اما کاهش تورم را در مورد گرانی کالاهای مورد نیاز مردم قبول ندارم و در مرز 15 تا 20 درصد است.

ستاره برزیلی از فوتسال خداحافظی کرد