ترکیدن شاه لوله و قطع شدن طولانی مدت آب یکی از مناطق تهران

Posted by

سایپا 1 – استقلال 2؛ تقدیم به هیات مدیره!

قطع آب منطقه حصارک تهران واقع در بالای جماران که از صبح امروز رخ داد اهالی این منطقه را دچار مشکل کرده است. یکی از اهالی این منطقه گفت: آب منطقه حصارک از حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز قطع شده است.

سایپا 1 – استقلال 2؛ تقدیم به هیات مدیره!