آخرین وضعیت ساخت لژیونر

Posted by

زیدان: داوری بیشتر به نفع حریف بود

سریال “لژیونر” به موضوعات جوانان از جمله اشتغال و ازدواج نیز می‌پردازد و سعی می‌کند بر چنین محورهایی تمرکز داشته باشد.

زیدان: داوری بیشتر به نفع حریف بود