چه مقدار آب و مایعات بنوشیم؟

Posted by

زمان سفر در عید فطر سه‌برابر زمان عادی

به تمام افرادی که به اشتباه فکر می‌کنند با نوشیدن آب زیاد می‌توانند وزن کم کنند و لاغر شوند، باید گفت که تا به حال هیچ مدرک و دلیل علمی مبنی بر ارتباط میان نوشیدن آب و احساس سیری ارائه نشده است.

زمان سفر در عید فطر سه‌برابر زمان عادی