دستور فیلتر نرم افزار «ویز» از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است

Posted by

زلاتان 3 جلسه محروم شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم‌افزار جاسوسی «ویز» را تشریح کرد. خرم‌آبادی تصریح کرد: دستور فیلتر این نرم افزار از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است و تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده است.

زلاتان 3 جلسه محروم شد