سقف برداشت عابر بانک‌ها افزایش یافت

Posted by

روسیه 600 داعشی را کشت

میزان نوشت:با توجه به اطلاعات اعلامی از سوی بانک مرکزی از روزجاری سقف برداشت از عابر بانک برخی از بانک‌ها افزاش یافته و این افزایش سقف تا 15 فروردین‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

در اواخر هفته گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری خود اعلام کرد، همچون سال گذشته در صورتی که بانک‌ها درخواستی برای افزایش سقف برداشت از عابربانک‌ها در پیک استفاده و نیاز به اسکناس را به بانک مرکزی ارائه کنند، این بانک از 20 اسفند تا 15 فروردین سقف برداشت را برای بانک‌های متقاضی افزایش خواهد داد.

با این تفاسیر می‌توان مدعی شد که بانک مرکزی از روزجاری به بانک‌های متقاضی اجازه خواهد داد تا سقف برداشت خود را در بازه 25 روزه 20 اسفندماه تا 15 فروردین ماه سال آینده افزایش دهند که با توجه به گفته حکیمی پیش بینی می‌شود این سقف برداشت در حدود 400 هزار تا 500 هزار تومان باشد.

روسیه 600 داعشی را کشت