معرفی معتمدین هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر تهران+اسامی

Posted by

روسیه قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد

8 نفر معتمدین هیات اجرایی به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند.

روسیه قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد