«خوب بد جلف» از 3 میلیارد عبور کرد

Posted by

روسیه بخشی از تحریم‌های ترکیه را لغو کرد

«خوب بد جلف» و «هفت ماهگی» به مانند هفته‌های گذشته همچنان فروش خوب خود را دارند؛ اولی فروش 3.5 میلیارد را رد کرده و دومی نیز در آستانه 3 میلیاردی شدن است.

روسیه بخشی از تحریم‌های ترکیه را لغو کرد