واکنش عکاس تصویر جنجالی گلزار با رئیس جمهور به جوابیه این بازیگر

Posted by

روایت آیت الله یزدی از هدف منافقین برای سرقت و اختفای سلاح

بابک برزویه، عکاس تصویر جنجالی گلزار با رئیس جمهور در اینستاگرامش عکس زیر را منتشر کرد.

روایت آیت الله یزدی از هدف منافقین برای سرقت و اختفای سلاح