واکنش مسعود ده نمکی به درگذشت ناگهانی علی معلم/ عکس

Posted by

رحمتی شاکی از امید/ پیشخوان ورزشی

مسعود ده نمکی در صفحه اینستاگرام خود نسبت به درگذشت ناگهانی علی معلم ابراز اندوه و حسرت می کند.

رحمتی شاکی از امید/ پیشخوان ورزشی