تاثیر سیگار بر سرطان کلیه

Posted by

راهیان نور فرصتی تکرار نشدنی

عضو هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران به نقش مهم آلودگی هوا، عوامل شیمیایی و مواد دخانی از جمله سیگار در ابتلا به سرطان کلیه اشاره کرد و گفت: سیگار 2 تا 3 برابر خطر ابتلا به سرطان کلیه را افزایش می دهد.

راهیان نور فرصتی تکرار نشدنی