دستان پشت پرده باعث ناراحتى بازیکنان استقلال شد

Posted by

راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش جرائم رایانه ای

سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت :حتما دستان پشت پرده اى وجود دارد که اینطور باعث ناراحتى بازیکنان شدند.

راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش جرائم رایانه ای