دولت روحانی در دام کارهای پوپولیستی دولت قبل افتاد!

Posted by

رامین رضاییان: امیدوارم همه چیز با قهرمانی پرسپولیس تمام شود

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته است:دولت روحانی در دام کارهای پوپولیستی دولت قبل افتاد(!) اما این مورد تاثیری در اقتصاد و معیشت مردم نگذاشت. وام خودرو یکی از این موارد بود و تعدادی از خودروهای جمع شده با این طرح پوپولیستی به فروش رسید.

رامین رضاییان: امیدوارم همه چیز با قهرمانی پرسپولیس تمام شود