دستور شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کرد

Posted by

رئیس جمهور ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

وزیر کشور در ابلاغیه‌ای به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، دستور شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کرد. ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 30 اسفند ماه سال جاری آغاز و در ششم فروردین سال بعد، پایان می پذیرد.

رئیس جمهور ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد